מידע לדייר - מעונות השרון

כתובת המזכירות: בית מילמן, רחוב טאגור 32, רמת אביב

שעות קבלה - א’-ה’ 9:00-17:00

טלפון: 077-3307011 

מייל: info@dorms-tau.co.il
מעונות השרון

מנהל המעונות:  מר גיא יום טוב, יצירת קשר דרך המזכירות

רכז מעונות: עומרי אלוירו

טלפון עמדת השומר: 03-7628376

כתובת למשלוח דואר:
מעונות רעננה,רחוב השרון 13 רעננה, מס דירה xxx