מידע לדייר - מעונות השרון

כתובת המזכירות: בית מילמן, רחוב טאגור 32, רמת אביב

שעות קבלה - א’-ה’ 9:00-17:00

טלפון: 077-3307011 

מייל: info@dorms-tau.co.il
מעונות השרון

מנהל המעונות:  מר גיא יום טוב, יצירת קשר דרך המזכירות

רכז מעונות: עומרי זקן 050-5073273 

טלפון עמדת השומר:
057-6351304

כתובת למשלוח דואר:
מעונות רעננה,רחוב השרון 13 רעננה, מס דירה xxx