ההרשמה למעונות מילמן וברודצקי לשנת תשפ"ב בעיצומה!

ההרשמה למעונות השרון תיפתח בתאריך 22/07/21 נא התעדכנו!

ההרשמה למעונות גרונר תיפתח בחודש יולי.
הודעה על תאריך פתיחת ההרשמה תפורסם בהקדם