הרשמה למעונות מילמן

למי מיועדים המגורים?  
כל סטודנט ממוסד לימודים אקדמי מכל שנ"ל בתואר, לרבות בתארים מתקדמים, יכול להגיש מועמדות למגורים במעונות מילמן. עם זאת, ניתנת עדיפות לסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב.

היכן המגורים? 

הבניין ממוקם ברחוב טאגור 32 ברמת אביב. לאופציות המגורים השונות.

מהי תקופת המגורים?
מועד כניסה לדירה הוא ב-1 לספטמבר בתחילת כל שנת לימודים.
במהלך שנת הלימודים, כניסה למעונות תתבצע על בסיס מקום פנוי.


כיצד נרשמים?

על מנת להגיש מועמודות למגורים במעונות בזמן פתיחת ההרשמה יש למלא טופס הרשמה ממוחשב
ולצרף אישור לימודים עדכני (תקף לשנת הלימודים הקרובה או של סמסטר ב' האחרון) או קבלה על תשלום מקדמה של שכר הלימוד.
בנוסף, יש לצרף תמונה.
טופס ההרשמה יעבור אוטומטית לטיפול משרדי המעונות ויטופל בהתאם.


יש לך שאלות נוספות? ניתן להיעזר בקישור זה.