מעון גרונר
רמת גן/בני ברק

בניין ייחודי עם 25 דירות סמוך לקניון איילון
עם נגישות תחבורתית למכללות באזור.

      מוסדות אקדמיים בסביבה
מלגת מנהלת הדיור
במסגרת ההחלטה לקידום דיור בר השגה בעיר תל אביב, מוענקות לסטודנטים מלגות דיור של עד 9600 ש"ח.

מידע כללי |  הרשמה
תקנון המלגה  | שאלות ותשובות
שכונות נבחרות