שאלות ותשובות דיירים מילמן 

 
תשלומים

   מתי מתבצע החיוב של הוראת הקבע?
בראשון לכל חודש מתבצע החיוב לאותו חודש. כלומר, ב- 1/9, מתבצע החיוב עבור חודש ספטמבר.
יש לשים לב שבחשבון יש כיסוי מספיק על מנת שהוראת הקבע לא תחזור.

   האם יש אפשרות לחייב את החשבון שלי במועד מאוחר יותר?
לא. הוראת הקבע מחויבת תמיד בראשון לחודש.

   הוראת הקבע שלי חזרה, מה לעשות?
במקרה של חזרת הוראת קבע יש לשלם את שכר הדירה באמצעות העברה בנקאית, ובתוספת 30 ₪ עמלה.
משרד המעונות יצור אתך קשר ויספק את הפרטים להעברה.
 
   איך משלמים את החשבונות הנלווים?
שכר הדירה כולל את כל החשבונות (מים, גז, חשמל, ארנונה, אינטרנט וכבלים).
עם זאת, יש שים/י לב שהשימוש בחשמל מוגבל; הסכום המוקצב לחשמל עבור חודש לדייר, עומד על סך 106 ₪.
במידה ויש חריגה בצריכה החשמל, על הדייר לשלם עבורה.


   קיבלתי מכתב המודיע לי כי חרגתי בצריכת החשמל, מה עלי לעשות?
את סכום החריגה יש לשלם בהעברה בנקאית לחשבון המפורט במכתב.


סיומי וביטולי חוזה

   החוזה שלי עומד להסתיים, מה עלי לעשות לקראת עזיבה?
לאחר ביקורת מקדימה של קב"ט המעונות, עקוב אחר הוראותיו; יש לפנות את הדירה מחפצים אישיים, ולהשאיר אותה נקייה ומסודרת.
תקלות ו/או לכלוך שיימצאו בביקורת הקב"ט לאחר הפינוי עלולים לגרום לניכוי סכום כספי מהפיקדון.
ביציאה מהמעונות יש לעבור בעמדת השומר בכניסה, על מנת להחזיר מפתח ולחתום על טופס עזיבה. 


   החוזה שלי הסתיים, מתי אקבל את הפיקדון שלי חזרה?
הפיקדון מוחזר באמצעות המחאה, עד 60 ימי עסקים מיום סיום החוזה. משרד המעונות ייצור עמך קשר ברגע שההמחאה תגיע למשרד.
שים/י לב: הפיקדון מוחזר במלואו בתנאי שמילאת את חובותיך ועקבת אחר הנהלים בעזיבת המעונות.
(פינוי וניקיון הדירה כראוי, השלמת חובות כספיים אם ישנם כאלו).

 
   מתי ואיך ניתן לבטל חוזה?
קבלת הפיקדון חזרה לאחר ביטול חוזה מותנית במציאת מחליף.
במידה ונמצא מחליף, הפיקדון מוחזר עד 60 יום לאחר סיום החוזה באופן זהה לסיום חוזה רגיל.


   אני לא מוצא מחליף, האם עדיין ניתן לבטל חוזה?
ביטול חוזה מותנה במציאת מחליף במשך כל תקופת החוזה.
כלומר, שכר הדירה ימשיך להגבות כרגיל עד אשר המחליף חותם על חוזה.
הפיקדון יוחזר עד 60 ימי עסקים לאחר סיום החוזה ולאחר חתימתו של המחליף על החוזה. 

 
לינה ואירוח

   מה עלי לעשות כדי להלין אורח במעונות?
על מנת להלין אורח, יש למלא את טופס אישור הלינה הנמצא בעמדת השומר בכניסה לבניין, ולוודא שקב"ט המעונות אישר את הבקשה.
בנוסף, ניתן לארח רק עם הסכמת השותף לדירה.

   האם ניתן לארח כל אחד?
לא. על האורח להיות מעל גיל 16. האורח יתבקש להציג תעודת זהות עם כניסתו לבניין, ובמידה ולא יענה על תנאי זה, לא יורשה להיכנס למעונות.

   האם יש הגבלה על כמות הפעמים שמותר לי לארח?
כן. מותר להלין אורח לילה אחד בימי חול (א-ד) ושני לילות בסוף השבוע (ה-ש).

   אני צריך לחרוג מהמכסה שלי באופן חד פעמי/לארח לתקופה ארוכה. מה עלי לעשות?
במקרה כזה, עליך לשלוח בקשה מסודרת במייל שתעבור את אישור מנהל המעונות.
שים לב: יכול להיות שאירוח לתקופה ממושכת יהיה מאושר בתשלום.  

   עד איזו שעה אורח יכול לבקר אצלי בדירה, במידה ואין לו אישור לינה?
מותר לארח מבלי להלין עד השעה 24:00 בימים ראשון-חמישי ושבת, ועד השעה 02:00 בימי שישי.
שים לב: חריגה מהשעה הזו עלולה לגרור קנס.
 

תחזוקה

   יש לי בעיית תחזוקה בדירה, מה לעשות?
במקרה של בעיות תחזוקה בדירה, עליך למלא טופס תקלה שנמצא בעמדת השומר בכניסה לבניין.
הטופס יועבר למנהל התחזוקה של הבניין, ויטופל בהקדם האפשרי.

   יש לי תקלה באינטרנט/יס/טלוויזיה, מה לעשות?
במקרה של תקלה טכנית, עקוב אחר ההוראות שנמצאות כאן.
במקרה ואתה זקוק לעזרה נוספת, אתה מוזמן לפנות למשרד המעונות.

   איבדתי את המפתח שלי, איך אוכל לקבל חדש?
במקרה של איבוד מפתח, מלא טופס תקלה אצל עמדת השומר, ומנהל התחזוקה ישכפל מפתח לדירתך.
שים לב: קבלת מפתח חדש מותנית בתשלום עלות השכפול.
 

כללי התנהגות

   מהו תקנון כללי ההתנהגות?
במסגרת חתימה על חוזה השכירות וכחלק מתנאי המגורים, הינך נדרש לחתום על תקנון כללי ההתנהגות.
התקנון מאגד נהלים וכללי התנהגות שמטרתם להבטיח שגרת מגורים בטוחה. לצפייה בתקנון

   נהלים למניעת הטרדה מינית
על מנת להבטיח סביבת מגורים בטוחה ומיטבית קיימים נהלים ברורים למיגור תופעה זאת. לפרטים נוספים

   באילו מקרים אני עלול לקבל קנס מקב"ט המעונות?
קב"ט המעונות רשאי להטיל קנסות בגין כל עברה על תקנון ההתנהגות, המהווה חלק מחוזה השכירות עליו חותם כל דייר.
לדוגמה: אי שמירה על שקט בשעות הערב והלילה, אי שמירה על ניקיון במקומות הציבוריים, גרימת נזק לרכוש הדירה, אירוח ללא אישור וכדומה.

   קיבלתי קנס, איך לשלם אותו?
את הקנס יש לשלם באמצעות העברה בנקאית, אל פרטי החשבון המפורטים במכתב הקנס. לשאלות נוספות, אתה מוזמן לפנות למשרד המעונות.
שים לב: איחור בתשלום הקנס יגרור קנס נוסף/הגדלת סכום הקנס.