שאלות ותשובות דיירים מעונות השרון


תשלומים

   מתי מתבצע החיוב של הוראת הקבע?
בראשון לכל חודש מתבצע החיוב לאותו חודש. כלומר, ב- 1/9, מתבצע החיוב עבור חודש ספטמבר.
יש לשים לב שבחשבון יש כיסוי מספיק על מנת שהוראת הקבע לא תחזור.
 
   האם יש אפשרות לחייב את החשבון שלי במועד מאוחר יותר?
לא. הוראת הקבע מחויבת תמיד בראשון לחודש.

   הוראת הקבע שלי חזרה. מה לעשות?
במקרה של חזרת הוראת קבע, יש לשלם את שכר הדירה באמצעות העברה בנקאית, ובתוספת 30 ₪ עמלה.
משרד המעונות יצור אתך קשר ויספק את הפרטים להעברה. 
 
   איך משלמים את החשבונות הנלווים?
שכר הדירה כולל: חשבונות מים, גז, חשמל, ארנונה ואינטרנט.
עם זאת, במידה וקיימת חריגה מהסכום הנקוב בחוזה, תונפק עבור הדייר דרישת תשלום ע"י משרד המעונות.

   קיבלתי מכתב המודיע לי כי חרגתי בצריכת החשמל/המים/הגז. מה עלי לעשות?
את סכום החריגה יש לשלם בהעברה בנקאית לחשבון המפורט במכתב.


סיומי וביטולי חוזה

   החוזה שלי עומד להסתיים. מה עלי לעשות לקראת עזיבה?
לאחר ביקורת מקדימה של רכז המעונות, יש לעקוב אחר הוראותיו; יש לפנות את הדירה מחפצים אישיים, ולהשאיר אותה נקייה ומסודרת.
תקלות ו/או לכלוך שיימצאו בביקורת רכז המעונות לאחר הפינוי עלולים לגרום לניכוי סכום כספי מהפיקדון.
ביציאה מהמעונות יש לעבור בעמדת השומר בכניסה.
 
   החוזה שלי הסתיים. מתי אקבל את הפיקדון שלי חזרה?
הפיקדון מוחזר באמצעות המחאה, עד 60 ימי עסקים מיום סיום החוזה.
משרד המעונות ייצור עמך קשר ברגע שההמחאה תגיע למשרד.
שים/י לב: הפיקדון מוחזר במלואו בתנאי שמילאת את חובותיך ועקבת אחר הנהלים בעזיבת המעונות
(פינוי וניקיון הדירה כראוי, השלמת חובות כספיים אם ישנם כאלו).

   מתי ואיך ניתן לבטל חוזה?
ביטול חוזה מותנה במציאת מחליף. במידה ונמצא מחליף, הפיקדון מוחזר עד 60 יום לאחר סיום החוזה באופן זהה לסיום חוזה רגיל.
 
   אני לא מוצא מחליף. האם עדיין ניתן לבטל חוזה?
לא ניתן. שכר הדירה ימשיך להיגבות דרך הוראת הקבע כל זמן שלא נמצא מחליף.


תחזוקה
 
   יש לי תקלה באינטרנט. מה לעשות?
התקשר לתמיכה הטכנית של 012. פרטי לקוח ניתן לקבל ממשרד או רכז המעונות.
 
   איבדתי את המפתח שלי. איך אוכל לקבל חדש?
במקרה של איבוד מפתח, מלא טופס תקלה אצל עמדת השומר, ומנהל התחזוקה ישכפל מפתח לדירתך.
(שים/י לב: קבלת מפתח חדש מותנית בתשלום עלות השכפול).
 
   האם קיימת אופציית התחברות לשירותי לוויין/כבלים?
כן. ניתן להתחבר לשירותי  YES במחיר מיוחד לדיירי המעונות. על מנת לקבל פרטים ו/או לתאם התקנה, פנה למשרד המעונות.

 
כללי התנהגות
 
   מהו תקנון כללי ההתנהגות?
במסגרת חתימה על חוזה השכירות וכחלק מתנאי המגורים, הינך נדרש לחתום על תקנון כללי ההתנהגות.
התקנון מאגד נהלים וכללי התנהגות שמטרתם להבטיח שגרת מגורים בטוחה. לצפייה בתקנון