דייר אשר הוראת הקבע שלו לא כובדה בסניף הבנק מכל סיבה שהיא, מחויב להסדיר את התשלום באמצעות העברה בנקאית או הפקדה לחשבון המעונות, בתוספת 30 ש"ח עבור עמלה, תוך שבעה ימים. 

באחריותו של הדייר לשלוח למשרדי המעונות קבלה המעידה כי הסדיר את חובו. 

במידה והדייר לא יסדיר תשלום במסגרת הזמן שהוגדר, יתווסף לתשלום פיצוי מוסכם על סך 150 ש"ח שאותו יהיה עליו לשלם תוך שבוע ימים.

על מנת לקבל את פרטי החשבון אליו יש להעביר את שכר הדירה, יש לפנות למשרדי המעונות
בטלפון- 077-3307011.

במקרים של שינוי חשבון או ביטול הוראת הקבע על ידי הבנק מכל סיבה, על הדייר להחתים את סניף הבנק שלו על הוראת קבע חדשה ולהעבירה למשרדי המעונות. 


טופס הוראת קבע

לשאלות ותשובות>>


 

תשלומים מעונות השרון