כתובת המזכירות: בית ברודצקי, רחוב ברודצקי 36, רמת אביב

שעות קבלה - א’ ו-ד' 8:30-15:30

טלפון: 077-3307011 

מייל: info@dorms-tau.co.il

מידע לדייר - מעונות ברודצקי

מעונות ברודצקי

מנהל המעונות: מר גיא יום טוב - יצירת קשר דרך המזכירות

קצין הביטחון: פבלו סקרלביץ' – יצירת קשר דרך השומר או דרך טופס מקוון.


טלפון עמדת השומר: 077-3306062

מנהל המשק: ג’ורג’ מורדי - יצירת קשר דרך השומר

רכז מעונות מטעם האגודה: בלה שמואלי
 
revacha6@student.co.il

כתובת למשלוח דואר: 
בית ברודצקי
רחוב ברודצקי 36 אגף xxx , חדר xxx
רמת אביב, ת”א, מיקוד 69051