כתובת המזכירות: בית מילמן, רחוב טאגור 32, רמת אביב

שעות קבלה - א’-ה’ 9:00-17:00

טלפון: 077-3307011  

מייל: info@dorms-tau.co.il

מידע לדייר - מעונות מילמן

מעונות מילמן

מנהל המעונות: מר גיא יום טוב - יצירת קשר דרך המזכירות


קצין הביטחון: חן לנסברג – יצירת קשר דרך השומר או דרך טופס מקוון.

טלפון עמד השומר: 077-3307012

מנהל המשק: סורין קולרו - יצירת קשר דרך השומר

רכזת מעונות מטעם האגודה: בלה שמואלי
 revacha6@student.co.il


כתובת למשלוח דואר:
בית מילמן רח’ טאגור 32

חדר xxx רמת אביב,ת”א מיקוד 69203