שאלות ותשובות לדיירי מעון גרונר

   
תשלומים

   איך מתבצע תשלום שכר הדירה?
במועד חתימת החוזה תתבקש לספק 12 המחאות לחודשי השכירות, עבור הראשון לכל חודש
והמחאת מזומן עבור תשלום הפיקדון.

   האם יש אפשרות להפקיד את ההמחאות שלי במועד מאוחר יותר?
אין אפשרות כזו.

   המחאה שלי חזרה, מה לעשות?
במקרה של חזרת המחאה יש לשלם את שכר הדירה באמצעות העברה בנקאית, ובתוספת 30 ₪ עמלה.
משרד המעונות יצור אתך קשר ויספק את הפרטים להעברה.

   האם שכר הדירה כולל חשבונות?
בשכר הדירה כלולים חשבונות מים, ארנונה, ועד בית, אינטרנט ותשלום מינימום עבור חשמל. 
יש לשים לב כי השימוש בחשמל איננו מוגבל; סכום החשמל החודשי עומד על סך של 106 ₪.
במידה ויש חריגה בצריכת החשמל, יהיה על הדייר לשלמה. 

   קיבלתי מכתב המודיע לי כי חרגתי בצריכת החשמל, מה עלי לעשות?
את סכום החריגה יש לשלם בהמחאת מזומן/מזומן לפקודת המוטב המפורט במכתב.
 

סיומי וביטולי חוזה

   החוזה שלי עומד להסתיים, מה עלי לעשות לקראת עזיבה?
לאחר ביקורת מקדימה של רכז המעון, יש לעקוב אחר הוראותיו; יש לפנות את הדירה מחפצים אישיים, ולהשאיר אותה 
נקייה ומסודרת. תקלות ו/או לכלוך שיימצאו בביקורת רכז המעון לאחר הפינוי עלולים לגרום לניכוי סכום כספי מהפיקדון.
היציאה וההזדכות על הדירה צריכה להיות מתואמת עם רכז המעונות על מנת להחזיר את המפתח לדירה.

   החוזה שלי הסתיים, מתי אקבל את הפיקדון שלי חזרה?
הפיקדון מוחזר באמצעות המחאה, עד 60 ימי עסקים מיום סיום החוזה. משרד המעונות ייצור עמך קשר ברגע שההמחאה תגיע למשרד.
שים/י לב: הפיקדון מוחזר במלואו בתנאי שמילאת את חובותיך ועקבת אחר הנהלים בעזיבת המעונות.
(פינוי וניקיון הדירה כראוי, השלמת חובות כספיים אם ישנם כאלו).

   מתי ואיך ניתן לבטל חוזה?
ביטול חוזה מותנה במציאת מחליף. במידה ונמצא מחליף, הפיקדון מוחזר עד 60 יום לאחר סיום החוזה באופן זהה לסיום חוזה רגיל.

   אני לא מוצא מחליף, האם עדיין ניתן לבטל חוזה?
לא ניתן. ההמחאות יופקדו כל עוד לא נמצא מחליף.
 

תחזוקה

   יש לי בעיית תחזוקה בדירה, מה לעשות?
במקרה של בעיית תחזוקה בדירה, יש לפנות לרכז המעון המטפל בפניות דיירים.

   איבדתי את המפתח שלי, איך אוכל לקבל חדש?
במקרה של אובדן מפתח יש לעדכן את רכז המעון. שים/י לב: קבלת מפתח חדש מותנית בתשלום עלות השכפול.

   האם קיימת אופציית התחברות לשירותי לוויין/כבלים?
כן. ניתן להתחבר לשירותי  YES במחיר מיוחד לדיירי המעונות. על מנת לקבל פרטים ו/או לתאם התקנה, פנה למשרד המעונות.
 

כללי התנהגות

   מהו תקנון כללי ההתנהגות?
 במסגרת חתימה על חוזה השכירות וכחלק מתנאי המגורים, הינך נדרש לחתום על תקנון כללי ההתנהגות.
התקנון מאגד נהלים וכללי התנהגות שמטרתם להבטיח שגרת מגורים בטוחה. לצפייה בתקנון